Winkelpand

Algemene Voorwaarden en Privacy Reglement

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden (AVED) en Algemene Reparatievoorwaarden (ARC), vastgesteld door UNETO-VNI in juli 2017, van toepassing. Deze documenten zenden wij u op verzoek gaarne toe en zijn tevens hieronder te downloaden.

Ons bedrijf gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteren de privacy van betrokkenen. Ons privacy reglement is hieronder te downloaden.